Integritetspolicy

Bakom Fantasykanalen står förlaget Historieporten, Smörgatan 68, 412 76 Göteborg. Förlaget nås lättast via e-post till info [at] historieporten.se.

Integritetspolicy för Historieporten

Inledning

För att kunna erbjuda produkter och tjänster, och i övrigt bedriva firmans verksamhet, behöver Historieporten behandla personuppgifter. Detta sker enligt gällande lagstiftning, och med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Denna policy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den enskilda firman Historieporten med organisationsnummer 770604-4893 och adress Smörgatan 68, 412 76 Göteborg.

Insamling av personuppgifter och ändamål med behandlingen

Historieporten samlar in de kunduppgifter som behövs för att kunna leverera de varor eller tjänster som kunden köpt, och i förekommande fall för att kunna skicka faktura. Sådana uppgifter samlas in vid beställningen, och behövs för att vi ska kunna fullfölja köpeavtalet. Vi samlar också in namn och e-postadress dels när man anmäler sig för att få vårt nyhetsbrev, dels när man anmäler att man vill ha e-post då ett nytt inlägg publiceras på webbplatsen. Dessa behandlingar är nödvändiga för vårt berättigade intresse att erbjuda aktuell information och kommunicera nyheter, men man kan när som helst avanmäla sig från nyhetsbrevet och/eller e-postnotifieringen genom att klicka på avanmälningslänken i respektive mail, eller skicka ett meddelande till info [at] historieporten.se. Namn och eventuellt e-postadress för kontaktpersoner hos olika myndigheter och andra organisationer noteras när det behövs för kontakten med organisationen, då detta är nödvändigt för det berättigade intresset att kommunicera med organisationen i fråga.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild i så fall att visas publikt tillsammans med din kommentar. Om du lämnar en kommentar på webbplatsen kan du även välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer på din egen dator. Detta är för din bekvämlighet, och för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år. För övrig information om användningen av cookies, se vår cookiepolicy.

Emellanåt filmar och fotograferar vi deltagare vid paneldiskussioner och liknande där vi själva deltar. Detta sker dock bara om alla medverkande som förekommer i materialet har skrivit på ett samtycke. Om så är fallet sparar vi filmen/fotografierna och deltagarnas namn fram tills dess att samtycken löper ut eller återkallas, och kan komma att publicera materialet förutsatt att samtyckena tillåter detta.

Utlämnande av uppgifter

Historieporten lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom de kunduppgifter som lämnas till vår distributör Stjärndistribution för att dessa ska kunna skicka varor och faktura till kunden. De uppgifter som då omfattas är namn, postadress, e-postadress och, i särskilda fall, telefonnummer. Ingen överföring till tredje land förekommer.

Lagringstid

Kunduppgifter sparas i ett år, uppgifter om kontaktperson hos myndigheter och andra organisationer i två. Uppgifter som behövs för att skicka ut nyhetsbrev och/eller e-postnotifiering sparas så länge man prenumererar, och raderas så fort man avanmäler sig.

Kontaktuppgifter

Du når lättast Historieporten via e-post till info [at] historieporten.se.